Rijnstroom college extern low res 5
Rijnstroom College

Moederorganisatie verandert

Voor leerlingen en ouders van het Rijnstroom College verandert er weinig. Ons onderwijs blijft hetzelfde, de schoolnaam blijft hetzelfde, alleen de naam op de gevel verandert.

iHub is ooit opgericht om onderlinge samenwerking tussen de verschillende merken Altra, Horizon, De Opvoedpoli, en De Nieuwe Kans te stimuleren. De eerste paar jaar heeft iedere organisatie vanuit de eigen merknaam gewerkt, nu is het tijd voor meer eenduidigheid. Met elkaar blijven we werken aan ons gezamenlijke doel: steengoed onderwijs en de beste zorg leveren aan kinderen, jongeren en gezinnen die dat nodig hebben.

Wat betekent iHub?
De i staat voor iedereen, voor inspiratie, impact en innovatie. Dit onderstreept dat ons onderwijs en onze hulp voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor de meest kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen voor wie rimpelloos opgroeien niet vanzelfsprekend is. Inspiratie helpt ons om impact voor deze gezinnen te kunnen creëren en innovatie staat voor de vernieuwing die binnen onderwijs en familiezorg noodzakelijk is. Hub staat voor netwerk, (veilige) omgeving, een groep van mensen. Een hub is een bel, bubbel (vandaar ook de ronde vormen in de huisstijl) die (tijdelijk) ondersteuning en veiligheid biedt. Daarnaast biedt ‘de hub’ structuur, expertise en een luisterend oor.