DSC 9534
Rijnstroom College

Open middag 27 november

Op deze middag krijgen de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een rondleiding door de school. Uiteraard is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen.