DSC 9534
Rijnstroom College

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 08.15 en 08.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 - 9962100.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur

Vakanties & vrije dagen

Herfstvakantie 19 oktober 2019 – 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 – 05 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 – 01 maart 2020
Meivakantie 25 april 2020 – 10 mei 2020
Zomervakantie 18 juli 2020 – 30 augustus 2020

Extra vrije dagen:
Jaarmarkt 18 september 2019, leerlingen om 12.00 uur vrij
Goede Vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei
Tweede Pinksterdag 01 juni 2020
16 en 17 juli 2020

Studiedagen
24 september 2019, leerlingen om 12.00 uur vrij
10 oktober 2019, leerlingen om 12.00 uur vrij
31 oktober 2019, leerlingen om 12.00 uur vrij
6 januari 2020, leerlingen hele dag vrij
12 maart 2020, leerlingen om 12.00 uur vrij
14 april 2020, leerlingen om 12.00 uur vrij
9 juni 2020, leerlingen om 12.00 uur vrij