Horizon Alphen externe school low res 55 van 138
Rijnstroom College

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 08.15 en 08.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 - 9962100.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties 2020-2021
Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021

Schoolvakanties 2021-2022
Eerste schooldag 30 augustus 2021
Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Laatste schooldag 6 juli 2022 (7 en 8 juli leerlingen vrij)
Zomervakantie 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

Extra vrije dagen

Jaarmarkt 15 september (leerlingen 12.05 uur uit)
Goede vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022

Studiedagen

1 juni 2021 (leerlingen vanaf 12.05 uur vrij)
9 november 2021 (leerlingen hele dag vrij)
11 maart 2022 (leerlingen hele dag vrij)
24 mei 2022 (leerlingen vanaf 12.05 uur vrij)