Rijnstroom college extern low res 5
Rijnstroom College

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden doet u voor 8.30 uur. U kunt tussen 8.15 en 8.30 uur de administratie van de school bellen op 088 - 9962100. Of stuur een mail naar rijnstroomcollege@horizon.eu.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school. U kunt de administratie van de school bellen op 088 - 9962100 of een mail sturen naar rijnstroomcollege@horizon.eu.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Extra vrije dagen

Jaarmarkt 20 september 2023, leerlingen vanaf 12.05 uur vrij
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Start zomervakantie 11 en 12 juli 2024

Studiedagen (leerlingen vrij)

14 november 2023
8 januari 2024
21 maart 2024
11 juni 2024