Horizon Alphen externe school low res 55 van 138
Rijnstroom College

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 08.15 en 08.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 - 9962100.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 18 juli – 30 augustus 2020
Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie: 1 mei t/m 16 mei 2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

Extra vrije dagen
Rapportvergadering: 16 en 17 juli 2020
Jaarmarkt: 16 september 2020, leerlingen om 12.05 uur vrij
Toetsweek 1 VMBO / Afsluitingsweek PRO: 23 t/m 27 november 2020, leerlingen vanaf 12.05 uur vrij
Toetsweek 2 VMBO / Afsluitingsweek PRO: 15 t/m 19 maart 2021, leerlingen vanaf 12.05 uur vrij
Goede Vrijdag: 2 april 2021
2e Paasdag: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
2e Pinksterdag: 24 mei 2021
Toetsweek 3 VMBO / Afsluitingsweek PRO: 28 juni t/m 2 juli 2021, leerlingen vanaf 12.05 uur vrij
15 en 16 juli, leerlingen vrij

Studiedagen

17 november 2020, leerlingen vrij
11 maart 2021, leerlingen vrij
1 juni 2021, leerlingen vanaf 12.05 uur vrij