DSC 7058
Schakenbosch College

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen en lestijden. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Vakanties & vrije dagen

Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Meivakantie: 4 mei t/m 8 mei 2020
Zomervakantie: 3 augustus t/m 14 augustus 2020
(Als de school dicht is organiseren we samen met de zorg een programma)

Extra vrije dagen:

Goede Vrijdag: 10 april 2020
Tweede Paasdag: 13 april 2020
Koningsdag: 27 april 2020
Hemelvaart: 21 mei t/m 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag: 1 juni 2020
Team dag: 13 juli 2020

Studiemiddagen (school vanaf 13.00 uur dicht)
25 september 2019
26 november 2019
6 januari 2020
4 februari 2020
19 juni 2020

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur