S2 C DE VLIET DEEL 2 19
School2Care De Vliet

Aanmelden

Voor School2Care De Vliet gelden de volgende aanmeldroutes:

  • Met een voorwaardelijk gesloten machtiging of een geschorste gesloten machtiging (arrangement in B2).
  • Strafrechtelijke plaatsing (arrangement in B2).
  • Onderwijs-Zorg-Arrangement-route vanuit de gemeente Rotterdam; een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) in combinatie met een onderwijs-zorg-arrangement afgegeven door de gemeente Rotterdam.
  • Op factuurbasis vanuit de gemeente Rotterdam Rijnmond.

Voor elke aanmelding wordt gekeken of onze school een passende plek is en wordt een advies gedaan over de aanmeldroute.

Wilt u meer informatie over de aanmeldroute? Stuur dan een mail naar instroom.jeugdzorg@horizon.eu of bel 0800-4567899. U kunt vragen naar plaatsingsfunctionaris Mandy Stouten.