Altra Laakhaven Den Haag 60 1600px
School2Care Laakhaven

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, ziek melden en doktersbezoek. Alle overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Vakanties en vrije dagen

School2Care Laakhaven is open tijdens de schoolvakanties. In deze weken wordt er een onderwijs- en activiteitenprogramma aangeboden. Hierover worden leerlingen en ouder(s)/opvoeder(s) per vakantie geïnformeerd.

Aanwezigheid tijdens deze vakantieperiodes is verplicht, in overleg en mits goed onderbouwd kan hier een uitzondering worden gemaakt. Verzoek tot vrijstelling van het programma op School2Care moet 14 dagen van te voren zijn een formulier bij de locatiemanager worden aangevraagd door de ouder(s)/opvoeder(s).

School2Care Laakhaven is de laatste week van het jaar en één week tijdens de zomer gesloten:

31 juli 2021 t/m 08 augustus 2021 - school dicht
25 december 2021 t/m 2 januari 2022 - school dicht
9 juli 2022 t/m 17 juli 2022 - school dicht

Extra vrije dagen

21 september 2021 Prinsjesdag
15 april t/m 18 april 2022 Pasen
27 april 2022 Koningsdag
26 mei 2022 Hemelvaartsdag
6 juni 2022 Tweede Pinksterdag

Studiedagen (leerlingen vrij)

25 oktober 2021
4 november 2021
14 januari 2022
18 maart 2022
7 juni 2022


Dag Lestijd
maandag t/m vrijdag 08.00 uur - 20.00 uur

Ziek melden

Ziek melden kan tussen om 08.45 uur ’s ochtends door naar de school of met de coach te bellen. Telefoon: 088-9962950.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts of tandarts plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de coach of aan de school.

Schooltijden

Dag Lestijd
maandag t/m donderdag 08.00 uur t/m 20.00 uur
vrijdag 08.00 uur t/m uur