Altra Laakhaven Den Haag 60 1600px
School2Care Laakhaven

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, ziek melden en doktersbezoek. Alle overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Vakanties en vrije dagen

School2Care Laakhaven is open tijdens de schoolvakanties. In deze weken wordt er een onderwijs- en activiteitenprogramma aangeboden. Hierover worden leerlingen en ouder(s)/opvoeder(s) per vakantie geïnformeerd.

Aanwezigheid tijdens deze vakantieperiodes is verplicht, in overleg en mits goed onderbouwd kan hier een uitzondering worden gemaakt. Verzoek tot vrijstelling van het programma op School2Care moet 14 dagen van tevoren via een formulier bij de locatiemanager worden aangevraagd door de ouder(s)/opvoeder(s).

School2Care Laakhaven is de laatste week van het jaar en één week tijdens de zomer gesloten:

10 juli t/m 14 juli 2023
25 december 2023 t/m 1 januari 2024
15 juli t/m 19 juli 2024

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag: 29 maart 2024
Tweede Paasdag: 1 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024

Studiedagen (leerlingen vrij)

8 januari 2024

Van de overige studiedagen wordt u vroegtijdig op de hoogte gesteld. De studiedagen zijn onder voorbehoud.

Dag Lestijd
maandag t/m vrijdag 08.00 uur - 20.00 uur (indien nodig)

Ziek melden

Ziek melden kan tussen om 08.45 uur ’s ochtends door naar de school of met de coach te bellen. Telefoon: 088-9962950.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts of tandarts plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de coach of aan de school.