DSC 3750
School2Care Laakhaven

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, ziek melden en doktersbezoek. Alle overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Vakanties en vrije dagen

School2Care Laakhaven is open tijdens de schoolvakanties. In deze weken wordt er een onderwijs- en activiteitenprogramma aangeboden. Hierover worden leerlingen en ouder(s)/opvoeder(s) per vakantie geïnformeerd.

Aanwezigheid tijdens deze vakantieperiodes is verplicht, in overleg en mits goed onderbouwd kan hier een uitzondering worden gemaakt. Verzoek tot vrijstelling van het programma op School2Care moet 14 dagen van te voren zijn een formulier bij de locatiemanager worden aangevraagd door de ouder(s)/opvoeder(s).

Vakanties 2020/2021

Herfstvakantie 17 oktober 2020 – 25 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 – 03 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 – 28 februari 2021
Meivakantie 24 april 2021 – 09 mei 2021
Zomervakantie 17 juli 2021 – 29 augustus 2021

School2Care Laakhaven is de laatste week van het jaar en één week tijdens de zomer gesloten:
10 augustus 2020 t/m 17 augustus 2020 - school dicht
24 december 2020 t/m 03 januari 2021 - school dicht
31 juli 2021 t/m 08 augustus 2021 - school dicht

Extra vrije dagen
Prinsjesdag 15 september 2020
Tweede Paasdag 5 april 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021

Studiedagen
De studiedagen worden gedurende het jaar vastgesteld. U wordt hiervan op tijd door school op de hoogte gebracht.

Dag Lestijd
maandag t/m vrijdag 08.00 uur - 20.00 uur

Ziek melden

Ziek melden kan tussen om 08.45 uur ’s ochtends door naar de school of met de coach te bellen. Telefoon: 088-9962950.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts of tandarts plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de coach of aan de school.

Schooltijden

Dag Lestijd
maandag t/m donderdag 08.00 uur t/m 20.00 uur
vrijdag 08.00 uur t/m uur

SOMtoday?