IHUB Schreuder Quackstraat low res 30
Schreuder College De Quackstraat

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 8.15 en 8.45 uur. U belt hiervoor de administratie op 088 - 996 20 66.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 14.15 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Meivakantie 29 april t/m 3 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Hemelvaartsdag 9 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024

Studiedagen (leerlingen vrij)

10 november 2023
8 januari 2024
16 februari 2024
10 april 2024
21 mei 2024

Toetsweken
Leerlingen zijn om 12.00 uur uit

Toetsweek 1: 13 t/m 17 november 2023
Toetsweek 2: 12 t/m 15 februari 2024
Toetsweek 3: 24 t/m 28 juni 2024