VSO Quackstraat low res 69
Schreuder College De Quackstraat

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 8.15 en 8.45 uur. U belt hiervoor de administratie op 088 - 996 20 66.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 14.15 uur

Vakanties & vrije dagen

Vakanties 
Zomervakantie 9 juli t/m 21 augustus 2022
Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023 (valt in meivakantie)
Hemelvaart 18 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Studiedagen (leerlingen vrij)

11 november 2022
9 januari 2023
24 februari 2023
24 maart 2023
30 mei 2023

Toetsweken, leerlingen om 12.00 uur uit
Toetsweek 1: 14 t/m 18 november 2022
Toetsweek 2: 20 t/m 23 februari 2023
Toetsweek 3: 19 t/m 23 juni 2023