4640
Schreuder College De Quackstraat

Praktische informatie

Hier vind je informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Alle overige praktische informatie vind je in de schoolgids hiernaast.

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 08.15 en 08.45 uur ’s ochtends naar de school bellen. De administratie is bemand vanaf 8.15 uur. Telefoon: 088 9962060.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.45 tot 14.15 uur

Vakanties & vrije dagen

Herfstvakantie 19 oktober 2019 – 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 – 05 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 – 01 maart 2020
Meivakantie 27 april 2020 – 08 mei 2020
Zomervakantie 18 juli 2020 – 30 augustus 2020

Extra vrije dagen:
Sinterklaas 5 december 2019, leerlingen om 12.00 uur vrij
Kerstviering 20 december 2019, leerlingen om 12.00 uur vrij
Goede Vrijdag 10 april 2020
2e Paasdag 13 april 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei
2e Pinksterdag 01 juni 2020

Studiedagen
20 september 2019, leerlingen om 12.00 uur vrij
17 oktober 2019, leerlingen om 12.00 uur vrij
29 november 2019, leerlingen om 12.00 uur vrij
6 januari 2020
6 maart 2020
9 april 2020, leerlingen om 12.00 uur vrij