DSC 8168
Schreuder College De Villeneuvestraat

Aanmelden

Klik hier als je schoolverlater bent.

Hierbij meld ik aan:

Voor de volgende Horizon school:

Meerdere keuzes mogelijk.

Gegevens huidige of laatst bezochte school:

Na aanmelding worden de gegevens bewaard door de nieuwe school. Bij geen aanmelding worden de gegevens door OZO verwijderd op 31-7-2020. Als u geen toestemming geeft, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
(Invullen indien leerling wordt aangemeld voor aanvang nieuw schooljaar)

De leerling wordt aangemeld voor:

Deze school heeft zorgplicht bij aanmelding.
Bij aanmelding voor het (V)SO is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Deze toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school van herkomst (school waar de leerling staat ingeschreven). Indien er geen school van herkomst is voor het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring dan kun u contact opnemen met OZO Onderwijs: 0800-4567899, ozo.onderwijs@horizon.eu.

Your browser does not support the Signature field