IMG 20210129 WA0005
Schreuder College De Villeneuvestraat

Driejarige samenwerking Schreuder College De Villeneuvestraat en Techniek College Rotterdam (MBO)

Driejarige samenwerking met het Techniek College Rotterdam (MBO)

Sinds het schooljaar 2020 is het Schreuder College De Villeneuvestraat aangesloten bij het Nationaal Programma: Sterk Techniek Onderwijs (STO). Bij de regio Rotterdam Noord zijn 13 VMBO-scholen, 4 Mbo-scholen en 3 praktijkscholen aangesloten.

Het programma: STO is in het leven geroepen om samenwerkingen tussen scholen, onderling, en bedrijven te stimuleren en voor te zorgen dat de doorstroom vanuit het praktijkonderwijs en het VMBO richting een technische opleiding in het MBO gestimuleerd worden. De doorstroom naar een baan in de techniek is dan het eindstation.

IMG 20190912 WA0000

Lassen op het Schreuder College De Villeneuvestraat

Vanaf september 2019 is het Schreuder College De Villeneuvestraat in het bezit van een lassimulator. Deze lassimulator wordt ingezet tijdens de lessen Algemene Techniek. 

De eerste twee leerjaren zullen de leerlingen, op een veilige manier, kennismaken met het lassen. Wanneer de leerlingen, vanaf leerjaar 3, gaan kiezen voor de uitstroomrichting lassen, wordt er goed gekeken naar de prestaties op de lassimulator. Wanneer deze voldoende zijn, kunnen de leerlingen, onder begeleiding, door naar het echte werk.

IMG 20210122 WA0018

Het echte werk

Lassen is het verbinden van materialen door druk en/of warmte, waarbij het materiaal op de verbindingsplaats in vloeibare of deegachtige toestand wordt gebracht. Bij lassen wordt er dus onder andere gebruik gemaakt van erg hoge temperaturen. 

Op het Schreuder College De Villeneuvestraat krijgen de leerlingen, in eerste instantie, de basis van het lassen aangeleerd. Hierna kunnen ze, onder begeleiding van de praktijkdocenten, Algemene Techniek, van het Schreuder College De Villeneuvestraat verder leren lassen op het Techniek College Rotterdam (TCR). Na deze extra begeleiding wordt het traject afgerond op het Schreuder College De Villeneuvestraat en kunnen de leerlingen naast het Rotterdams Praktijk Diploma ook een SVA1 certficaat lassen behalen.

IMG 20210122 WA0010

Lassen op het Techniek College Rotterdam

Het TCR (MBO) is een samenwerking tussen Albeda en Zadkine. Deze MBO-opleiding is een technische/technologische opleiding waar de jongeren worden opgeleid tot lasser. Het TCR werkt nauw samen met het bedrijfsleven. Op die manier hebben de jongeren een grotere kans op een succesvolle carrière in de technische sector.

Voordelen van de samenwerking

De voordelen van de samenwerking tussen het Schreuder College De Villeneuvestraat en het TCR zijn:

1. verdieping van het vak lassen op het TCR;

2. door verdieping op het TCR wordt de kans op het behalen van een erkend lascertificaat: (SVH1) vergroot;

3. betere doorstroom naar stage;

4. bevordering doorstroom naar een baan.

Wij hopen dat de samenwerking beide partijen zo goed bevalt dat, na 3 jaar, de samenwerking voortgezet kan worden.

Team De Villeneuvestraat