DSC 8168
Schreuder College De Villeneuvestraat

Meest druk bezochte Open Dag ooit voor de locatie De Villeneuvestraat

Op 29 januari 2020 was onze Open Dag voor de schoolverlaters van het basisonderwijs. De dag dat je met trots over jouw eigen school mag vertellen. In de hoop dat de leerlingen voor jouw school kiezen.

Verwachtingen

Als ouder/verzorger en als kind heb je bepaalde verwachtingen wanneer je naar het voortgezet onderwijs gaat. Je zult je dan ook afvragen:

- Hoe ziet de school eruit?

- Wat gaan we daar allemaal doen?

- Zijn de leerkrachten wel aardig?

- Is deze school wel goed voor de toekomst voor mijn kind?

Verwachtingen overtroffen

Niet alleen als ouder/ verzorger en kind heb je bepaalde verwachtingen. Die hebben wij, als team, ook. Het is altijd spannend. Hoeveel mensen komen er? Hebben we genoeg reclame gemaakt? Komen er wederom niet zoveel mensen als gehoopt?

Van verwachting naar verbazing

Met in het achterhoofd de gedachte dat de afgelopen 2 jaar de opkomst minimaal was, zaten we met spanning te wachten op ouder(s)/ verzorger(s) die met hun kinderen het schoolgebouw binnen zouden komen wandelen.

Als snel werd duidelijk dat deze Open dag beter bezocht zou worden dan de afgelopen 2 jaar. Ruim voor aanvang zat de aula al half vol en om 14.10, de start van de 1e rondleiding, waren wij genoodzaakt de groep in tweeën te delen vanwege de hoge opkomst.

Terwijl deze groepen bezig waren aan de hun rondleiding, bleven de ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen binnendruppelen. De uiteindelijke teller stond op 21 leerlingen.

Nu lijkt dit niet veel, maar als je nagaat dat de Open Dag, van vorig jaar, maar 3 bezoekers had en we wel 25 nieuwe 1e jaars leerlingen mochten verwelkomen. Hoeveel nieuwe 1e jaars leerlingen kunnen we dan komend schooljaar tegemoet zien?

Goede strategie

Een Open dag of Scholenmarkt gaat er eigenlijk om de ouder(s)/verzorger(s) en kinderen te overtuigen dat je school de beste is. Beter, mooier, veiliger, etc.....

Voor deze strategie hebben we niet gekozen. De afgelopen 2 jaar hebben wij, als werkgroep PR, Scholenmarkt & Open dag gekeken naar onze visie en hoe we deze willen overbrengen. Bij ons is niet alles beter, mooier en veiliger. Ons gebouw is niet het nieuwste gebouw en de materialen waarmee we werken is niet het duurste en het beste, maar de manier waarop we de ouders en kinderen te woord te staan, de passie die er van afspat, het fijne gevoel wat we ze geven en de manier waarop we onszelf presenteren, wordt als fijn ervaren door de ouder(s)/verzorger(s) en de kinderen.

Namens de werkgroep Scholenmarkt, Open Dag en PR willen wij alle basisscholen, die de leerlingen hebben doorverwezen naar onze school, enorm bedanken! Natuurlijk ook de ouder(s)/verzorger(s) en de kinderen bedankt voor jullie bezoek en wij hopen jullie snel weer te zien!

Team De Villeneuvestraat