27
Schreuder College De Villeneuvestraat

Schreuder College De Villeneuvestraat heeft 1e simulatielokaal, van Nederland, voor het praktijkonderwijs

Vanaf maart 2021 zal het Schreuder College De Villeneuvestraat haar eigen simulatielokaal hebben. In dit lokaal hangt de Active Floor en staan een rijsimulator en een vorkheftrucksimulator. Deze simulatoren, in combinatie met samenwerkingsverbanden met andere scholen en bedrijven, moeten ervoor zorgen dat de doorstroom naar arbeid vergroot zal worden.

Uitstroomperspectief

Volgens cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) is de doorstroom, van jongeren uit het praktijkonderwijs, laag te noemen. 

Elk jaar stroomt er, in Nederland, ongeveer 45% van de jongeren, vanuit het praktijkonderwijs uit naar een uitkeringssituatie. Dat zijn ongeveer 10.000 jongeren per jaar die zonder baan het praktijkonderwijs verlaten.

Gelukkig zijn de uitstroomcijfers van onze school hoger dan die van het landelijk gemiddelde, maar ook onze resultaten kunnen hoger. Om dit voor elkaar te krijgen geven we Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) vanaf het 1e schooljaar en zetten we in op simulatieonderwijs.

Home bg

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB)

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) geven we aantal lessen per week. Tijdens deze lessen leren we de jongeren wat hun competenties zijn en aan welke competenties ze nog moeten werken. Ook volgen zij lessen die wij geven aan de hand van de website: https://www.gaanvooreenbaan.nu

Tijdens deze lessen zal naar voren komen welke beroepen de jongeren later zouden willen doen. Ook leren ze benoemen wat ze later absoluut niet willen doen qua werk.

Zo krijgen we snel inzicht en kunnen we gericht op zoek naar de juiste praktijkvakken, stage en baan waarop ze vanaf hun 18e jaar op gaan uitstromen.

11

Rijsimulator en behalen van het rijbewijs

Om ervoor te zorgen dat de jongeren een grotere kans hebben, om door te stromen naar een baan, zullen we in ons lesprogramma de mogelijkheid opnemen om het rijbewijs te behalen. Dit zal niet kosteloos zijn. Meer informatie hierover zal snel volgen.

Om de ervaring, in de rijsimulator, zo echt mogelijk te laten lijken, is er om de rijsimulator een echte Mini Cooper gebouwd.

36

Vorkheftrucksimulator en het behalen van een vorkheftruckchauffeursdiploma

Het behalen van een vorkheftruckchauffeursdiploma zal ook vast in het lesprogramma opgenomen. Het behalen van het certificaat is belangrijk wanneer de jongeren de uitstroomrichting Kantoor,Repro & Magazijn (KRM) kiezen. Er kan voor dit vak gekozen worden vanaf het 3e leerjaar.

Samenwerkingen

Achter de schermen wordt er ook gewerkt aan samenwerkingen met andere scholen en bedrijven. Hoe mooi zou het zijn wanneer we een samenwerking kunnen hebben met een Picnic, Jumbo, Albert Heyn, Sligro, Zegro, Zalando of een ander bedrijf? 

De komende jaren zullen wij er alles aan doen een solide traject neer te zetten, rondom de simulatoren en de uitstroomtrajecten van uw zoon/dochter.

Team De Villeneuvestraat