Horizon Schreuder college Villeneuvestraat 124
Schreuder College De Villeneuvestraat

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 7.30 en 8.00 uur ’s ochtends naar de school bellen. Telefoon: 088 - 9962550.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag van 8.30 tot 15.00 uur
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties 2020-2021
Zomervakantie: 17 juli t/m 29 augustus 2021

Schoolvakanties 2021-2022

Eerste schooldag 30 augustus 2021
Herfstvakantie 16 oktober 2021 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 t/m 6 maart 2022
Meivakantie 23 april 2022 t/m 8 mei 2022
Laatste schooldag 8 juli 2022
Zomervakantie 9 juli 2022 t/m 21 augustus 2022

Extra vrije dagen

Goede vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022

Studiedagen (leerlingen vrij)

PBS 30 september 2021
Studiemiddag intervisie 14 oktober 2021
Studiemiddag 'Kunst van het Lesgeven' 26 oktober 2021
Voorbereiding OPP's 9 december 2021
Studiemiddag 'PBS' 12 november 2021
OPP gesprekken 23 december 2021
Studiemiddag 'PBS' 17 januari 2022
Studiemiddag 'Kunst van het Lesgeven' 7 april 2022
Evaluatie OPP's 16 juni 2022