Horizon Schreuder college Villeneuvestraat 124
Schreuder College De Villeneuvestraat

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 7.30 en 8.00 uur ’s ochtends naar de school bellen. Telefoon: 088 - 9962550.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag van 8.30 tot 15.00 uur
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.15 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Laatste schooldag 6 juli 2022
Zomervakantie 7 juli 2022 t/m 21 augustus 2022
Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

OPP gesprekken (leerlingen vrij)

27 september 2022
15 december 2022
23 maart 2023
22 juni 2023

Studiedagen (leerlingen vrij)

15 september 2022 (leerlingen vanaf 11.45 uur vrij)
26 september 2022 (leerlingen vanaf 11.45 uur vrij)
29 september 2022 (leerlingen vanaf 11.45 uur vrij)
12 oktober 2022 (leerlingen vanaf 11.45 uur vrij)
20 oktober 2022 (leerlingen vanaf 11.45 uur vrij)
15 november 2022 (leerlingen vanaf 11.45 uur vrij)
29 november 2022
6 december 2022 (leerlingen vanaf 11.45 uur vrij)
9 januari 2023 (leerlingen hele dag vrij)
14 februari 2023 (leerlingen vanaf 11.45 uur vrij)
9 juni 2023 (leerlingen hele dag vrij)

De studiedagen zijn onder voorbehoud.