DSC 8168
Schreuder College De Villeneuvestraat

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden en doktersbezoek. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 7.30 en 8.00 uur ’s ochtends naar de school bellen. Telefoon: 088 - 9962550.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag van 8.30 tot 15.00 uur
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur

Vakanties & vrije dagen

Herfstvakantie 19 oktober 2019 – 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 – 05 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari 2020 – 01 maart 2020
Meivakantie 27 april 2020 – 08 mei 2020
Zomervakantie 18 juli 2020 – 30 augustus 2020

Extra vrije dagen:
Goede Vrijdag 10 april 2020
Tweede Paasdag 13 april 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei
Tweede Pinksterdag 01 juni 2020
15 en 16 juli, leerlingen vanaf 11.45 uur vrij

Studiedagen
17 september 2019, leerlingen vanaf 11.45 uur vrij
6 januari 2020
11 februari 2020, leerlingen vanaf 11.45 uur vrij
14 april 2020

Bewijzenweken
1e bewijzenweek: 2 dec 2019 t/m 6 dec 2019 (leerlingen vanaf 11.45 uur vrij)
2e bewijzenweek: 23 maart 2020 t/m 27 maart 2020 (leerlingen vanaf 11.45 uur vrij)
3e bewijzenweek: 29 juni 2020 t/m 3 juli 2020 (leerlingen vanaf 11.45 uur vrij)