IHUB Schreuder slinge deel 2 low res 23
Schreuder College Slinge

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en het leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 09.00 en 09.45 uur ’s ochtends door naar de school bellen. Telefoon: 088 - 996 2500.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 15.00 uur

Vakanties & vrije dagen

Schoolvakanties
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Extra vrije dagen

Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Hemelvaartsdag 9 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024

Studiedagen (leerlingen vrij)

2 oktober 2023
13 oktober 2023
4 december 2023
8 januari 2024
26 februari 2024

Toetsweken
Leerlingen zijn om 12.00 uur uit

Maandag 13 november t/m vrijdag 19 november 2023 (2e, 3e en 4e jaar)
Maandag 12 februari 2022 t/m vrijdag 18 februari 2024 (2e en 3e jaar)
Maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni 2024 (2e en 3e jaar)

Proefexamens 4e jaar nog nader te bepalen.

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, rooster, absentie en cijfers. Klik hier om in te loggen.

U kunt de SOMtoday app downloaden op uw iPhone of Android telefoon.