VSO Schreuder College low res 37
Schreuder College Slinge

Praktische informatie

Hier vindt u informatie over vrije dagen, lestijden, ziek melden, doktersbezoek en het leerling-informatiesysteem. Overige praktische informatie vindt u in de schoolgids hiernaast.

Naar de schoolgids

Ziek melden

Ziek melden kan tussen 09.00 en 09.45 uur ’s ochtends door naar de school bellen. Telefoon: 088 9962400.

Bezoek aan de dokter

Afspraken met de huisarts, tandarts of andere zorgverlener plant u zoveel mogelijk buiten schooltijden. Lukt dat niet? Geef het dan tijdig door aan de leerkracht of aan de administratie van school.

Schooltijden

Dag Lestijd
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 15.00 uur

Vakanties & vrije dagen

Start schooljaar 2022/2023
Eerste schooldag; boeken/rooster/les: donderdag 25 augustus 2022

Schoolvakanties

Zomervakantie: 11 juli 2022 t/m 19 augustus 2022
Herfstvakantie 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

Extra vrije dagen 2022-2023

Eerste schooldag 25 augustus 2022
Uitstroomavond 10 oktober van 18.30 t/m 20.00 uur
Sinterklaas 2 december 2022 (leerlingen na 12.00 uur vrij)
Kerstviering 23 december 2022 (leerlingen na 12.00 uur vrij)
Goede Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Koningsdag 27 april 2023 (valt in meivakantie)
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

Studiedagen 

8 en 9 september 2022 (leerlingen hele dag roostervrij)
9 en 10 november 2022 (leerlingen hele dag roostervrij)
6 en 7 december 2022 (leerlingen hele dag roostervrij)
9 januari 2023 (leerlingen hele dag roostervrij)
15 februari 2023 (leerlingen om 12.00 uur uit)
17 maart 2023 (leerlingen hele dag roostervrij)

Toetsweken, leerlingen om 12.00 uur uit
Maandag 14 november t/m vrijdag 18 november 2022 (2e, 3e en 4e jaar)
Maandag 20 februari 2022 t/m vrijdag 24 februari 2023 (2e en 3e jaar)
Maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni 2023 (2e en 3e jaar)
Proefexamens 4e jaar nog nader te bepalen

SOMtoday

Onze school maakt gebruik van het leerling-informatiesysteem SOMtoday. Hierin staan alle noodzakelijke gegevens over uw kind, zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens, rooster, absentie en cijfers. Klik hier om in te loggen.

U kunt de SOMtoday app downloaden op uw iPhone of Android telefoon.