DSC 8429
Schreuder College Taborstraat

Van Alles Wat 2 schooljaar 2021

Rotterdam, 6 oktober 2020
Betreft: Nieuwsbrief 2 schooljaar 2020-2021

Beste ouders/opvoeders,

In deze nieuwsbrief aandacht voor de volgende zaken:
• Nieuwbrief en Spam
• Aanscherping coronamaatregelen
• Wordt geen geldezel!
• Kamp uitgesteld
• Vrijwillige bijdrage

Nieuwsbrief en spam
U ontvangt elk jaar zo’n 5 à 6 nieuwbrieven over de gang van zaken op school en ook een aantal brieven van ons bestuur. Deze keer krijgt u de nieuwsbrief zowel op papier als per mail, omdat gebleken is dat de nieuwsbrief vaak in de SPAM-folder terecht komt. Wilt u uw spam controleren en onze school als veilige afzender toestaan? Dan kunt u de nieuwbrief in het vervolg makkelijker vinden. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website. Klik hier voor de website, u vindt de nieuwsbrief onder “nieuws”.

Aanscherping Coronamaatregelen
Naast de gebruikelijke regels van het RIVM gelden vanaf 5 oktober aanvullende deze maatregelen:
• Mondkapjes:
Per 5 oktober geldt een dwingend advies in al onze scholen met betrekking tot het dragen in de gangen van een mondneusmasker. Leerlingen dienen zelf voor mondkapjes te zorgen, school voorziet hier niet in. Het dwingende advies geldt ook voor docenten en bezoekers.
• Verkoudheidsklachten:
Is een leerling verkouden, heeft hij/zij hoofdpijn en/of koorts? Dan is de leerling helaas niet welkom op school. Wij raden u aan een test te laten doen. Wordt de leerling niet getest? Dan dient hij/zij 7 dagen thuis te werken EN 24 uur klachtenvrij te zijn, alvorens de leerling weer deel kan nemen aan de lessen op school.
• Minder time out-mogelijkheden:
Een leerling die hoog in emotie zit, kan niet zoals gebruikelijk binnen de school opgevangen worden. De leerling wordt EERDER dan normaal naar huis gestuurd. Niet als straf, maar om thuis de rust te hervinden. In school zijn er door looproutes en anderhalve meterregel minder time-outplekken waar leerlingen tot zichzelf kunnen komen. U wordt gebeld wanneer deze situatie voor uw kind geldt.

Een docent die verkouden is, mag NIET voor de klas, maar moet een test doen. Helaas gebeurt het dat docenten die onlangs een negatieve test hadden EN klachtenvrij waren, deze week nieuwe verkoudsheidsklachten hebben. Zij moeten dan opnieuw een test doen. Docenten die getest zijn, mogen niet naar school tot de uitslag bekend is. Dit betekent lesuitval: we kunnen de leerlingen niet over andere groepen verdelen omdat we dan niet meer kunnen voldoen aan de anderhalve meter-regel. Deze situatie is voor iedereen moeilijk wij hopen op uw begrip te mogen rekenen, U kunt alle lessen, opdrachten en huiswerk vinden in Somtoday. Uw kind kan hiermee zelf aan de slag.


Wordt geen geldezel!- training door Enver
Wellicht heeft u gehoord over geldezelproblematiek: jongeren geven inloggegevens van hun bankrekening om snel geld te verdienen via “beleggen” of andere mooie beloftes. De rekening wordt vervolgens gebruikt om geld wit te wassen of andere frauduleuze handelingen mee te verrichten. De gevolgen zijn groot: omdat de gegevens vrijwillig afgegeven zijn, is het slachtoffer zelf aansprakelijk voor de schade. Hij komt op de zwarte lijst van fraudeurs en kan 4 jaar lang geen bankrekening openen.
Tot aan de herfstvakantie wordt in alle groepen de training “Wordt geen geldezel” door Mw. Timmermans van Enver gegeven, zodat al onze leerlingen zich bewust zijn van de gevaren. U vindt meer informatie onderaan deze brief.

Kamp
Door de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid, kan het kamp van 3 HAVO voor de herfstvakantie geen doorgang vinden. Het wordt uitgesteld naar later dit jaar. Heeft u de kosten van het kamp al betaald? Dan wordt dit de komende maand teruggestort. Het kamp wordt uitgesteld naar betere tijden, maar ik durf u geen beloftes te doen wanneer we weer op kamp mogen.

Vrijwillige bijdrage
Wat fijn dat zoveel ouders de vrijwillige bijdrage van 25 euro al geregeld hebben!
Nog niet overgemaakt voor dit schooljaar? U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 73 RABO 0122675126 tnv Stichting Horizon Schreuder College West, vermeld de naam van uw kind + vrijwillige bijdrage 2021.
Heeft u problemen dit bedrag te betalen, neemt u dan contact op met Mevrouw van Mansum om te kijken of er andere mogelijkheden zijn.

Belangrijke data:
 13 oktober: De studiedag van het team gaat niet door. Leerlingen hebben gewoon les.
 19 tot en met 23 oktober: herfstvakantie
 29 oktober: start toetsweek 1, aangepast rooster (Zie SOM)
Klik hier voor de website, u vindt de actuele agenda onder “agenda”.

Vriendelijke groet,
Irene Schaap,
schoolleider RDO Schreudercollege Taborstraat