4716

Klachten

Wij doen er alles aan om zorgvuldig te werken en proberen onze leerlingen en de ouders/opvoeders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan wel eens misgaan in de samenwerking. Wij zullen er alles aan doen om samen tot een goede oplossing te komen voor de klacht die u heeft. Dat begint voor ons bij het bespreekbaar maken ervan met de schoolleider. Neem hiervoor contact op met de school.

Als u er niet uit komt met de schoolleider, dan kunt u een formele klacht indienen. Op deze manier geeft u dat aan.

Voor Altra

In de Klachtenregeling Altra College staat hoe u een klacht indient. U stuurt de klacht schriftelijk naar de directie van Altra of bij de onafhankelijke klachtencommissie. De postadressen zijn:

Directie Altra onderwijs 
Rode Kruisstraat 32 p/a 
1025 KN Amsterdam 

Klachtencommissie Altra
Rode Kruisstraat 32
1025 KN Amsterdam

Voor Horizon

U vraagt een gesprek aan met de directie van Horizon. Neem hiervoor contact op met de receptie van het centraal bureau: 010-2854729 of centraalbureau@horizon.eu.

Of u legt uw klacht voor aan een externe klachtencommissie. In de Klachtenregeling Onderwijs onderwijs leest u hoe dit werkt.