DSC 9687

Lerares des levens

Eloy is gezegend met een goed stel hersens. Wanneer hij op de Gerrit van der Veenschool begint in de havo-vwo brugklas, lijkt er dan ook geen vuiltje aan de lucht. Maar hij blijft zitten. Eloy: ‘Ik was niet bezig met school. Dat kwam door mijn thuissituatie, en omdat ik liever zat te blowen met vrienden.’ Hij krijgt van school een herkansing, maar wordt in de tweede klas van school gestuurd. Eloy: ‘Ik was gewoon een rotjong. Tegendraads, dat is tot op zekere hoogte normaal voor die leeftijd, maar ik ging verder.’

Hij zit in een trendy koffiehuis zijn huiswerk te maken, als ik Eloy ontmoet voor het interview. Een leuke jongen, goed verzorgd, welbespraakt, met een duidelijke focus om van zijn opleiding een succes te maken. Bijna niet te geloven dat diezelfde jongen nog maar twee en een half jaar geleden een heel andere ambitie had: blowen, chillen en levenslang een uitkering.

Met moeite geslaagd

Het speciaal onderwijs wordt de volgende stop. Eerst op Altra College Oost, waar hij zich helemaal niet thuis voelt, later op Altra College Centrum. Maar zijn motivatie staat nog steeds op een laag pitje: ‘De school had hele goede leerkrachten en goede methoden, maar ik stond nergens voor open. Hierdoor heb ik met veel moeite – vooral van de docenten – mijn deelcertificaten vmbo-T behaald. Als ik hier anders in had gestaan had ik mijn diploma met vlag en wimpel gehaald.’ Hij meldt zich aan voor de mbo-opleiding Ondernemerschap. Eloy: ‘Ik kon heel slecht met autoriteit omgaan en dacht dat een eigen bedrijf daarvoor de oplossing was. Ik was me er toen nog niet van bewust dat dat autoriteitsprobleem ergens vandaan kwam.’

Stoppen met alle zooi

Na drie maanden blijkt de opleiding geen gelukkige keus. Hij stopt met school en een lange tijd van ledigheid breekt aan. Eloy: ‘Ik heb daarna twee jaar voornamelijk gedronken en geblowd. Ik woonde hier en daar, bij vrienden, soms thuis, bij pleeggezinnen. Ik was vastgelopen en wist niet meer hoe ik verder moest.’ Zijn grootouders besluiten in te grijpen en halen hem naar Curaçao, waar hij via via in contact komt met een van de beste psychologen van het eiland. ‘Met hem heb ik veel gepraat, waarom mijn leven liep zoals het liep. Daar kwam uit dat ik gewoon moest stoppen met alle zooi. Ik moest een heleboel aan mezelf veranderen, maar eerst stoppen.’

Toelatingsexamen 21+

Weer terug in Nederland meldt hij zich aan bij Jellinek Detox en begint een intensieve therapie bij GGZ Ingeest. Zijn behandelaar van Jellinek brengt hem in contact met Altra College Arkin. Al bij het intakegesprek krijgt hij een goed gevoel over dat klasje, dat helemaal niet op een school lijkt. Eloy: Ik wilde graag naar het HBO, mijn doel was het toelatingsexamen 21+ te halen. Ik zit heel erg in mijn hoofd, daarom is een praktijkgerichte opleiding niks voor mij. Bij Altra College krijg je veel individuele aandacht, dat werkt heel fijn. Ik heb in twee jaar tijd drie vakken opgehaald van vmbo 3 tot havo 5-niveau. Mijn docente Marijke maakte een werkplanner voor me, waarop stond wat ik per week af moest hebben. Ze leerde me gaandeweg hoe ik mijn eigen schema kon maken. Daar heb ik nu heel veel aan.’

Wijs persoon

Altra College Arkin heeft Eloy niet alleen bij zijn schoolwerk geholpen. Eloy: ‘Marijke was heel betrokken. Naast lerares Nederlands en Frans is het gewoon een heel wijs persoon. Ik kreeg niet alleen de drie vakken, maar leerde hoe je met alles om kunt gaan. Ze is voor mij een lerares des levens. We hebben veel gemeen, hetzelfde gevoel voor humor bijvoorbeeld, en hoeven dingen vaak niet eens uit te spreken. We voelen elkaar aan. Het grote verschil met mijn vorige scholen is daarnaast, dat ik hier uit vrije wil voor heb gekozen. Leerplicht is echt de doodsteek voor je motivatie.’

Hit the ground running

Sinds augustus 2015 volgt Eloy de opleiding HBO-ICT Software Engineering bij de Hogeschool van Amsterdam. Als alles verloopt volgens plan, haalt hij dit jaar zijn propedeuse en stroomt hij volgend jaar door naar de universiteit. Het is vooral wennen aan het tempo op de HvA. ‘Het tempo bij Altra is goed voor de fase waarin je dan verkeert. Maar als je overstapt is het ‘hit the ground running’, anders ga je voluit op je bek.’ Hij voelt zich goed voorbereid en kan het tempo wel bijbenen. Zoals Eloy schreef in zijn eindevaluatie: Ik ga naar de HvA en ik neem mee: zelfdiscipline, structuur, nieuwe vrienden, plannen en leuke herinneringen.