DSC 9687

Speciaal Onderwijs - De weg naar succes

Er bestaan nogal wat vooroordelen over speciaal onderwijs. Met de juiste begeleiding en een lesprogramma dat beter is afgestemd op jouw specifieke situatie kom je als jongere met gedragsproblemen vaak een stuk verder. Kijk maar eens naar Dustin.

Dustin (20 jaar), HAVO en PABO met ADHD en ODD. Dustin heeft een prachtig toekomstperspectief

Druk, agressief en tegendraads

Dat was Dustin in de eerste klas van het VWO. Op een andere school probeerde hij twee jaar de theoretische leerweg VMBO-t. Maar ook daar werd hij al snel niet meer toegelaten tot de lessen. Onderzoek volgde en Dustin kreeg de diagnoses ADHD en ODD, begon met medicatie en kwam in aanmerking voor een ‘rugzak’. Een jaar lang volgde hij vervolgens thuisonderwijs. tot dat zijn ambulant begeleider ervoor zorgde dat hij werd toegelaten op een school voor speciaal onderwijs. Daar startte hij in de derde klas van de HAVO.

Aandacht, begrip en rust

Ingrediënten die ervoor zorgden dat Dustin weer gewoon lessen kon volgen, waren individuele aandacht en een vaste klas met steeds dezelfde docent. Van tevoren dacht hij dat leerlingen in het speciaal onderwijs vast achterlijk waren. Dat bleek mee te vallen. Dustin ontmoette er een oud-klasgenoot van de basisschool. Met hem is hij nu nog steeds bevriend. De docenten waren volgens Dustin anders dan op een reguliere school; ‘Zij zeggen niet als je niet naar me luistert, kun je vertrekken, maar blijven kalm en tonen begrip.’

Een mooie toekomst

Dustin werd continu geconfronteerd met zijn eigen gedrag en de invloed die dit gedrag had op anderen. In twee jaar leerde Dustin zoveel over zichzelf dat hij zijn examenjaar op een regulier HAVO kon afronden. Inmiddels gebruikt Dustin geen medicijnen meer, volgt hij een PABO opleiding en over een jaar gaat hij stagelopen in het speciaal onderwijs.