DSC 9687

Talent bloeit op door leren in de praktijk

Een 9 voor haar examen en zicht op een vaste participatiebaan: Twee jaar geleden had niemand voorspeld dat Isa haar opleiding zó succesvol zou afronden. Isa zelf ook niet, want haar zelfvertrouwen was na een reguliere school en een periode op Altra College Zaanstreek flink gedaald. Isa: ‘Ik kon me op school niet goed concentreren, ook doordat er thuis veel was gebeurd.’ Na een periode thuis zitten, opperde haar mentor dat het leer-werktraject Altra Werkt misschien iets voor haar zou zijn. Isa:’ Eerst was ik het er niet mee eens, want ik wist niet goed wat ik ervan kon verwachten. Maar toen mijn vriendin ook naar Altra Werkt ging, durfde ik het aan.’

Helemaal thuis

Het bleek een schot in de roos. Via Altra Werkt kon Isa bij Altra College Zaanstreek ORG-B volgen; een opleiding op maat, die voor sommige leerlingen van Altra Werkt een goede mogelijkheid biedt om een mbo-1-diploma te halen. Isa combineerde voor deze opleiding één dag per week school met 640 uur stage. Daarvoor kon ze terecht bij de weverij van Prinsenstichting, die dagbesteding biedt aan gehandicapten. Isa: ‘Ik ben er hier achter gekomen dat leren in de praktijk echt iets voor mij is. Ik voel me hier vanaf dag één al helemaal thuis.’ Hier komen haar talenten tot bloei. Dat ze creatief is, wist Isa al. Maar dat ze zo makkelijk met de cliënten om kan gaan, heeft ze op haar stage ontdekt.

Altra Werkt is de leerroute arbeid van Altra College. Leerlingen tussen 16 en 20 jaar krijgen hier de kans om beginnend werknemer te worden. Samen met een coach gaan ze op zoek naar een werkgever die hen de fijne kneepjes van het vak wil leren. De werkgever leert hen het vak, de coach ondersteunt waar nodig is. Uiteindelijke doel is dat ze zelfstandig aan het werk gaan. Op dit moment begeleidt Altra Werkt 50 leerlingen naar een zelfstandige toekomst.Isa:‘Ik ben er hier achter gekomen dat leren in de praktijk echt iets voor mij is. Ik voel me hier vanaf dag één al helemaal thuis.’

Teken van waardering

Isa begeleidt de cliënten in de weverij, ondersteunt hen in het werk en helpt hen waar nodig. Hier krijgt ze de waardering die ze op school zo mistte. Isa: ‘Iedereen is zo aardig hier, ze ondersteunen me en ik leer heel veel. Ik vind het weven en de omgang met de cliënten allebei heel leuk. Ze waarderen me, en ik waardeer hen. Soms krijg ik een cadeautje, dat is voor mij een teken dat ik het goed doe.’ Begeleidsters Marjolijn en Jacqueline van de weverij zijn lovend over haar. Marjolijn: ‘Isa is ontzettend creatief en heeft een lieve, open uitstraling. Daarom komen de cliënten makkelijk naar haar toe.’ Jacqueline: ‘Het leek meteen alsof Isa hier al heel lang stage liep. Zo passend is deze werkplek voor haar.’

Nauw betrokken

Wie Isa in de weverij bezig ziet, kan de indruk krijgen dat het allemaal vanzelf is gegaan. Maar toch is coach Carla van Altra Werkt het hele traject nauw bij haar betrokken gebleven. Isa: ‘Carla heeft veel voor me gedaan. Ik was het niet altijd met haar eens, maar ik weet dat ze het goed bedoelde. Bijvoorbeeld toen ik mijn 640 uur stage had gedaan en dacht dat ik klaar was. Carla wilde dat ik nog een paar weken doorging tot de Proeve van Bekwaamheid. Ik heb er soms moeite mee als iets anders gaat, dan ik in mijn hoofd had. Dan kan ik best boos reageren. Maar uiteindelijk is het goed gekomen en ben ik toch doorgegaan in de weverij.’

Op naar de toekomst

Samen met haar begeleidster Marjolijn heeft Isa geoefend voor de Proeve. De opdracht was een cliënt te begeleiden, die al langer op de weverij werkt, maar er soms een rommeltje van maakt. Beslist niet de makkelijkste cliënt, want het moet wel een uitdaging zijn. Marjolijn: ‘Zo’n examen moet zinvol zijn, zowel voor de leerling als voor de cliënt. Het is niet voor de show.’ Isa is met vlag en wimpel geslaagd voor de proef. Hoe ze haar toekomt ziet? ‘Ik hoop dat ik hier mag komen werken. Ik heb al een motivatiebrief geschreven, samen met de jobcoach van de Prinsenstichting.’

Trots op haar

Marjolijn staat helemaal achter de plannen en heeft Personeelszaken een brief gestuurd om Isa te ondersteunen. ‘Ik hoop dat ze op de weverij kan beginnen en dan kan doorgroeien naar een nieuwe groep die we willen opzetten op de brede school De Kraal. Ik vind het heel belangrijk dat ze in deze omgeving kan blijven, waar ze haar kwaliteiten kan inzetten. Ik ben erg trots op haar.’ Ook coach Carla van Altra Werkt zet zich in om dit mogelijk te maken. Ze ijvert ervoor alle partijen op één lijn te krijgen, zodat Isa voor één jaar een participatiebaan kan krijgen, betaald door de gemeente Zaandam. Mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Altra College Zaanstreek, Altra Werkt, De Prinsenstichting en de gemeente. En vooral door Isa zelf.