Horizon magazine Rob corine en Bram 14 header website

'Ieder kind is anders, speel daar op in'

Leerling Bram volgt op dit moment de matrozenopleiding op De MATE. Zijn ouders Rob en Corine en orthopedagoog Helena vertellen wat de opleiding voor Bram betekent. Voor het eerst sinds lange tijd voelt Bram weer dat hij nodig is.

De kracht van vertrouwen

Al op jonge leeftijd merkten Rob en Corine dat Bram drukker en chaotischer was dan andere kinderen. Nadat bij dochter Donna ADHD was geconstateerd, was het voor hen duidelijk: dit is ook voor Bram van toepassing. Officieel werd de diagnose bij Bram gesteld toen hij vijf jaar oud was. Met dit in het achterhoofd zijn Brams schoolervaringen te begrijpen. Zodra er structuur is in de klas en hij wordt gezien, gaat het goed met hem op school. Als dit ontbreekt, gaat het mis en volgen faalervaringen elkaar op.

Bram heeft, na een moeizame start in het reguliere onderwijs, zijn laatste zes jaar basisonderwijs afgerond op Horizon-locatie Mr. Schats Zuid. Corine geeft aan: ,,Deze school schonk Bram vertrouwen en moedigden hem aan met woorden als ‘wij geloven in jou’ en ‘je bent fantastisch’. Dit deed het zelfvertrouwen van Bram enorm groeien.” 

De middelbare school startte Bram op het Park College in Dordrecht. Daar ging het best goed, maar helaas ging deze school dicht. In het schooljaar 2018-2019 startte Bram op een nieuwe school buiten Horizon. Daar wilden ze hem zelfstandig maken. ,,Hij werd daarin veel teveel los gelaten en nam verkeerd gedrag van klasgenoten over”, vertelt Corine. ,,En de puberteit brak aan. Dit werkte niet voor Bram. De school adviseerde hem een lager niveau op dezelfde school. Weer een faalervaring voor Bram.” Hoe nu verder?

De gouden tip

Helena tipte zijn ouders over de matrozenopleiding op De MATE. Bram en zijn vader gingen direct op onderzoek uit en bezochten een open dag van De MATE. Het bleek een gouden tip. ,,Het was leuk, mam!” Zo kwam Bram thuis. Als doener klonk deze praktische opleiding voor hem als dé manier om te
leren en een diploma te halen. 

,,Bram is gek op vissen, water en bootjes”, vertelt moeder Corine. ,,Hij is niet goed in stilzitten, maar geef hem een hengel en hij gaat vissen”, vult vader Rob aan. Tijdens de open dag ontmoette Bram onder andere leerling Mitchell. Die vertelde hem: ,,Als ik niet op De MATE was gekomen, was het misgegaan met mij.” De knoop was snel doorgehakt en de inschrijving volgde.

Helena
Bram

Leren door te doen

In april vorig jaar bezochten Bram, zijn ouders en Helena de open dag voor de nieuwe lichting leerlingen. Daar kwamen zij in contact met docent Michel Noordervliet. Michel vertelde over de duidelijke regels aan boord en legde uit dat hij leerlingen veel in de praktijk laat doen. Op die manier leer je ook gelijk de theorie. ,,Bram is dyslectisch. Voor hem is lezen en schrijven een drama. Mondeling gaat het prima”, legt Rob uit. ,,De leerwijze op De MATE stelde Bram gerust.” Helena vult aan: ,,Bram is een fantastisch kind. Hij leert anders en past daarom niet binnen het reguliere schoolsysteem. Bram leert door te doen.”

Weer enthousiast thuis komen van school

Docent Michel leert leerlingen zelfstandig worden door ze verantwoordelijkheid te geven. Uiteraard begeleidt hij de leerlingen hierbij en houdt hij de ouders op de hoogte. Bram heeft inmiddels zijn opleiding op De MATE goed doorlopen. ,,Hij kwam enthousiast terug van school”, vertelt zijn moeder. ,,Ook zorgden de lesdagen ervoor dat Bram weer het normale dag- en nachtritme volgde. En van de stage kwam hij vol stoere verhalen terug. De binnenvaart heeft veel vacatures en dat geeft Bram het gevoel dat hij gewenst en nodig is.” Helena: ,,Door de opleiding krijgt Bram het gevoel dat hij iets kan en dat hij wordt gezien. Hij is toekomstplannen aan het maken!” Zijn vader zegt daarover: ,,Als Bram iets leert en het systeem door heeft, dan gaat het goed. Een betaalde baan is belangrijk voor hem en hij heeft zelfs voor ogen om schipper te worden.”

De toekomst tegemoet

In januari is Bram 16 jaar geworden. Hij heeft net zijn dienstboekje ontvangen en zou examen doen. Nu heeft hij de pech dat begin dit jaar de examenleeftijd is verhoogd naar 17 jaar. Om Bram binnen boord te houden, is een alternatief plan bedacht: dit jaar als deksman praktijkervaring opdoen. Vanuit De MATE wordt gezocht naar een geschikte werkplek. ,,Ik vertrouw erop dat hij op een goed schip terechtkomt”, aldus Corine. Helena zou Bram zo aannemen als ze schipper was: ,,Bram is een goede werknemer. Hij komt op tijd, is eerlijk, werkt hard en is heel trouw. En hij is ook nog eens supersociaal en behulpzaam.”

Elk kind is anders

Rob en Corine delen dit verhaal, omdat zij zien wat de maritieme opleiding voor Brams eigenwaarde doet. ,,Er gaan nog zoveel talenten verloren, doordat we volgens een keurslijf moeten leren”, zegt Corine. Rob sluit af: ,,Ieder kind is anders, speel daar op in. De MATE levert dit maatwerk. Dit is een mooie aanvulling op het reguliere onderwijs. Er zouden meer van dit soort initiatieven moeten zijn, zodat er minder kinderen tussen wal en schip vallen.”