Horizon Gelinckschool Oostvoorne low res 26
Over ons

Onze organisatie

Altra en Horizon bieden naast onderwijs ook jeugdzorg. Beide organisaties maken onderdeel uit van de alliantie iHUB, waarin we onze krachten en kennis bundelen. Hier vindt u alle informatie over ons.

Altra onderwijs en jeugdhulp

Altra is in Amsterdam, Waterland en Zaanstreek expert op het gebied van onderwijs en jeugd- en opvoedhulp. Hoe we samen met het gezin een keten van problemen doorbreken? Door ze van alle kanten te helpen. Dus thuis, op school en in de vrije tijd; dat is het meest effectief. Altra heeft daarvoor de kennis in huis. Samen met het gezin, school en het eigen netwerk werken we aan een oplossing voor ieder kind.

Naar de website van Altra

Horizon jeugdzorg en onderwijs

Horizon heeft zich binnen de regio Rotterdam, Gouda en Alphen ontwikkeld tot specialist in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten we onze expertise in om jongeren en hun ouders weer grip te laten krijgen op hun eigen bestaan en daarvan regisseur te zijn en te blijven. Jongeren en ouders leren wat ze willen en wat ervoor nodig is om daar te komen.

Naar de website van Horizon

Educé: partner in passend onderwijs

Vanuit Altra en Horizon worden experts uit het speciaal onderwijs ingezet op reguliere scholen om ervoor te zorgen dat leerlingen zo veel mogelijk op hun eigen school extra ondersteuning krijgen als daar vraag naar is. Op deze manier bieden wij ambulant passend (gespecialiseerd) onderwijs op reguliere scholen en dragen wij bij aan inclusief onderwijs. Ook werkt Educé op gespecialiseerd onderwijsscholen en verzorgt het door middel van onderwijs-zorgarrangementen onderwijs in kleinschaligheid. Educé is werkzaam in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Naar de website van Educé

iHUB

Altra en Horizon zijn twee organisaties die jeugdhulp en speciaal onderwijs bieden en deze waar nodig combineren. Samen met De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans maken we onderdeel uit van de alliantie iHUB. Door onze kennis met elkaar te delen en krachten te bundelen, kunnen we effectief werken en tijd goed investeren. Daarvan profiteren degenen waar het uiteindelijk allemaal om draait: kinderen en gezinnen.

Naar de website van iHUB

Expertpanel

iHUB heeft een expertpanel: een team van ouders/opvoeders waarvan één of meer kinderen op een zorglocatie verblijven of speciaal onderwijs volgen. Met dit panel krijgen we inzicht in de leefwereld van gezinnen en de kijk van ouders/opvoeders op jeugdhulp of speciaal onderwijs. Zij zijn ten slotte ervaringsdeskundigen op dit gebied. Door samen te sparren over diverse thema’s als verantwoordelijkheid, veiligheid, ouderschap en vraagstukken over gezag, leveren ouders een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van onze jeugdhulp en speciaal onderwijs.

Heeft u vragen over het expertpanel, neemt u dan contact op met Jessica Tokaya via jessica.tokaya@horizon.eu of via 06 - 437 26 582.