Horizon Gelinckschool Oostvoorne low res 26
Over ons

Onze organisatie

Altra en Horizon bieden naast onderwijs ook jeugdzorg. Beide organisaties maken onderdeel uit van de alliantie iHUB, waarin we onze krachten en kennis bundelen. Hier vindt u alle informatie over ons.

Altra onderwijs en jeugdhulp

Altra is in Amsterdam, Waterland en Zaanstreek expert op het gebied van onderwijs en jeugd- en opvoedhulp. Hoe we samen met het gezin een keten van problemen doorbreken? Door ze van alle kanten te helpen. Dus thuis, op school en in de vrije tijd; dat is het meest effectief. Altra heeft daarvoor de kennis in huis. Samen met het gezin, school en het eigen netwerk werken we aan een oplossing voor ieder kind.

Lees meer over onze jeugd- en opvoedhulp

Horizon jeugdzorg en onderwijs

Horizon heeft zich binnen de regio Rotterdam, Gouda en Alphen ontwikkeld tot specialist in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten we onze expertise in om jongeren en hun ouders weer grip te laten krijgen op hun eigen bestaan en daarvan regisseur te zijn en te blijven. Jongeren en ouders leren wat ze willen en wat ervoor nodig is om daar te komen.

Lees meer over onze jeugdzorg

Educé: partner in passend onderwijs

Vanuit Altra en Horizon worden experts uit het speciaal onderwijs ingezet op reguliere scholen om ervoor te zorgen dat leerlingen zo veel mogelijk op hun eigen school extra ondersteuning krijgen als daar vraag naar is. Op deze manier bieden wij ambulant passend (gespecialiseerd) onderwijs op reguliere scholen en dragen wij bij aan inclusief onderwijs. Ook werkt Educé op gespecialiseerd onderwijsscholen en verzorgt het door middel van onderwijs-zorgarrangementen onderwijs in kleinschaligheid. Educé is werkzaam in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Lees meer over Educé

iHUB

Altra en Horizon zijn twee organisaties die jeugdhulp en speciaal onderwijs bieden en deze waar nodig combineren. Samen met De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans maken we onderdeel uit van de alliantie iHUB. Door onze kennis met elkaar te delen en krachten te bundelen, kunnen we effectief werken en tijd goed investeren. Daarvan profiteren degenen waar het uiteindelijk allemaal om draait: kinderen en gezinnen.

Lees meer over iHUB

Expertpanel

iHUB heeft een expertpanel: een team van ouders/opvoeders waarvan één of meer kinderen op een zorglocatie verblijven of speciaal onderwijs volgen. Met dit panel krijgen we inzicht in de leefwereld van gezinnen en de kijk van ouders/opvoeders op jeugdhulp of speciaal onderwijs. Zij zijn ten slotte ervaringsdeskundigen op dit gebied. Door samen te sparren over diverse thema’s als verantwoordelijkheid, veiligheid, ouderschap en vraagstukken over gezag, leveren ouders een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van onze jeugdhulp en speciaal onderwijs.

Heeft u vragen over het expertpanel, neemt u dan contact op met Jessica Tokaya via jessica.tokaya@horizon.eu of via 06 - 437 26 582.

Onze koers voor 2021-2025

Medewerkers van Horizon, Altra en Educé zijn steeds meer met elkaar in verbinding. Binnen moederorganisatie iHUB zijn we gezamenlijk iHUB Onderwijs en zetten we ons in om bij te dragen aan een veerkrachtige generatie in 2040.

Voor de onderwijskoers 2021-2025 keken we naar:

  • Wie en wat ons verbindt
  • Hoe we kunnen samenwerken
  • Hoe we op onze locaties onderwijs kunnen geven in de kleinschaligheid van het speciaal onderwijs
  • Hoe een leerling passend onderwijs én ondersteuning kan krijgen met het beste perspectief

Vanuit deze verbinding schreven we een nieuw schoolplan 2021-2025 met daarin onze ambities voor de komende vier jaar. In dit plan hebben alle 28 locaties en twee ambulante diensten hun eigen specifieke deel en een generiek deel (locatie-overstijgend). We zijn trots op het eindresultaat.


Onze plannen voor de komende vier jaar

Om onze ambities waar te maken zijn we standvastig, doortastend en soms stoutmoedig als dat van ons wordt gevraagd.

Als basis hebben we vier pijlers: 

  • Samen sterker; 
  • Steeds inclusiever;
  • Steeds specialistischer
  • Steeds beter onderwijs in een veilige en inspirerende omgeving

Om onze koers te realiseren, ontwikkelen we ons verder tot een vitale, lerende organisatie met rust en ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers.

We realiseren ons: we kunnen dit niet alleen. Samen zijn we sterker. Binnen iHUB, maar ook met samenwerkingspartners, zoeken we naar de best passende onderwijsplek met de juiste ondersteuning vanuit zorg om een veerkrachtige generatie in 2040 te realiseren.

Bekijk het schoolplan