Horizon Gelinckschool Oostvoorne low res 26
Over ons

Onderwijs-zorg

Soms komen leerlingen (tijdelijk) niet tot hun recht in het regulier onderwijs. Voor deze jongeren hebben Altra en Horizon extra begeleiding en onderwijsvoorzieningen.

School2Care

School2Care is voor die leerlingen die ons voor de meeste uitdagingen stellen. Voor Amsterdamse jongeren van 12 tot en met 17 jaar die thuis en op school veel problemen hebben en/ of veroorzaken. Veel leerlingen zijn aangemeld vanwege (langdurig) schoolverzuim. Deze leerlingen gaan gebukt onder meerdere problemen, zowel als individu, als thuis en in de sociale omgeving. Er moet dus echt iets gebeuren om ze weer maatschappelijk perspectief te geven. School2Care is een van 8-tot-8 school; de leerlingen verblijven er van 8 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds. Centraal in onze aanpak staat de coach, die de leerlingen de draad weer helpt op te pakken.

Bekijk meer informatie over School2Care

OOV Midden-Holland-Rijnstreek

De OnderwijsOpvangVoorziening (OOV) Midden-Holland-Rijnstreek vangt jongeren tussen de 12 en18 jaar op die tijdelijk niet op hun eigen middelbare school kunnen zijn. Het is een bovenschools onderwijs-zorgarrangement vanuit het Samenwerkingsverband Midden-Holland-Rijnstreek, waarin Horizon Onderwijs samenwerkt met Enver. De OOV heeft drie locaties: Gouda, Alphen aan den Rijn en Schoonhoven. 

Bekijk meer informatie over OOV 

Beter PaSSend

Jongeren zouden niet thuis moeten zitten, daar is iedereen het over eens. Maar naar school gaan is voor sommige leerlingen, door een autisme-spectrum-stoornis en angst, te moeilijk. De Beter pASSend klas in de regio Amsterdam biedt deze jongeren de tijd en ruimte om langzaam weer aan school te wennen. Ze kunnen bij ons in eigen tempo uitvinden wat hun mogelijkheden zijn. De Beter pASSend klas is er voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar bij wie een autisme-spectrum-stoornis is gediagnosticeerd. 

Bekijk meer informatie over Beter PaSSend

OnderwijsPlus (kleine woongroepen)

OnderwijsPlus biedt onderwijs voor jongeren in kleinschalige woonvoorzieningen JeugdzorgPlus. De samenstelling van de leerstof is maatwerk, waarbij we recht doen aan de kerndoelen of kerntaken van het onderwijs. Zo zorgen wij voor kwalitatief goed, gevarieerd en flexibel passend onderwijs, waarbij iedere jongere tot zijn recht komt. Ook de jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

Team Thuiszitters

Geen kind of jongere zou thuis mogen zitten zonder onderwijs, ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Toch zitten er nog te veel kinderen thuis zonder enige vorm van onderwijs en zonder kans om zich te ontplooien. In overleg met het Samenwerkingsverband bundelen Altra, De Opvoedpoli en Care Express de krachten om voor leerlingen die geen volwaardig onderwijsaanbod hebben, een passende oplossing te vinden. Het team is er voor thuiszitters uit basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo, die kampen met complexe problemen. Het gaat dan zowel om ggz-problematiek bij de jongere zelf, om ‘systeemproblemen’, bijvoorbeeld problemen binnen het gezin of op school, als om leerproblemen en onderwijsachterstanden. 

Bekijk meer informatie over Team Thuiszitters