Hero2
Over ons

Over ons

Altra en Horizon bieden naast onderwijs ook jeugdzorg. Beide organisaties maken onderdeel uit van de alliantie iHUB, waarin we onze krachten en kennis bundelen. Hier vindt u alle informatie over ons.

Altra onderwijs en jeugdhulp

Altra is in Amsterdam, Waterland en Zaanstreek expert op het gebied van onderwijs en jeugd- en opvoedhulp. Hoe we samen met het gezin een keten van problemen doorbreken? Door ze van alle kanten te helpen. Dus thuis, op school en in de vrije tijd; dat is het meest effectief. Altra heeft daarvoor de kennis in huis. Samen met het gezin, school en het eigen netwerk werken we aan een oplossing voor ieder kind.

Lees meer over onze jeugd- en opvoedhulp

Horizon jeugdzorg en onderwijs

Horizon heeft zich binnen de regio Rotterdam, Gouda en Alphen ontwikkeld tot specialist in gedragsverandering en kennisoverdracht. Elke dag zetten we onze expertise in om jongeren en hun ouders weer grip te laten krijgen op hun eigen bestaan en daarvan regisseur te zijn en te blijven. Jongeren en ouders leren wat ze willen en wat ervoor nodig is om daar te komen.

Lees meer over onze jeugdzorg

Expertpanel

Horizon heeft een expertpanel: een team van ouders/opvoeders waarvan één of meer kinderen op een zorglocatie verblijven of speciaal onderwijs volgen. Met dit panel krijgen we inzicht in de leefwereld van gezinnen en de kijk van ouders/opvoeders op jeugdhulp of speciaal onderwijs. Zij zijn ten slotte ervaringsdeskundigen op dit gebied. Door samen te sparren over diverse thema’s als verantwoordelijkheid, veiligheid, ouderschap en vraagstukken over gezag, leveren ouders een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van onze jeugdhulp en speciaal onderwijs.

Heeft u vragen over het expertpanel, neemt u dan contact op met Jessica Tokaya, Marketing & Communicatie adviseur, via jessica.tokaya@horizon.eu of via 06 - 43726582. Meer informatie over het expertpanel vindt u op www.ihubontwikkelplein.nl. Hier leest u ook alles over de resultaten van de projecten.

iHUB

Altra en Horizon zijn twee stichtingen die jeugdhulp en speciaal onderwijs bieden en deze waar nodig combineren. Samen met de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans maken we onderdeel uit van de alliantie iHUB. Door onze kennis met elkaar te delen en krachten te bundelen, kunnen we effectief werken en tijd goed investeren. Daarvan profiteren degenen waar het uiteindelijk allemaal om draait: kinderen en gezinnen.

Lees meer over iHUB

De opvoedpoli

De Opvoedpoli helpt kinderen en jongeren met (complexe) psychische problemen. Dat doen we in combinatie met ondersteuning bij opvoeden en het aanpakken van eventuele problemen die spelen bij het gezin.

Lees meer over de Opvoedpoli

De Nieuwe Kans (DNK)

DNK is een ‘verandertraject’ voor Rotterdamse jongeren van 18 tot 27 jaar. Doel is dat zij zo veranderen, dat het ze lukt om een stabiele plek in de samenleving te veroveren. Per persoon kan die verandering verschillend zijn. Er wordt gekeken naar wat nodig is voor de jongere. DNK is dus niet zomaar een dagbesteding; het doel is dat de jongere ergens komt.

Lees hier meer over DNK 

Het Ontwikkelplein

Binnen iHUB hebben we het Ontwikkelplein. Daarop vragen we aandacht voor maatschappelijke vraagstukken die een uitdaging vormen. Vragen waarop we geen kant-en-klare antwoorden uit de kast kunnen trekken. Het is een platform waar we samen met de maatschappij op zoek gaan naar oplossingen voor maatschappelijke thema’s. Samen betekent voor iHUB: iedereen die zich maatschappelijk betrokken voelt en wil bijdragen aan een goede toekomst voor jongeren en ouders.

Lees meer over het Ontwikkelplein

Educé

Vanuit Altra en Horizon worden experts uit het speciaal onderwijs ingezet op reguliere scholen om ervoor te zorgen dat leerlingen zo veel mogelijk op hun eigen school extra ondersteuning krijgen als daar vraag naar is. Op deze manier bieden wij passend (speciaal) onderwijs op reguliere scholen en proberen we de groei van het speciaal onderwijs een halt toe te roepen.

Lees meer over Educé