Hero

Anne Moormann over SJSO

Specialistische jeugdhulp is voor leerlingen in het speciaal onderwijs en hun ouders direct toegankelijk op school, sinds schooljaar 2018-2019. Wat zijn tot nu toe de ervaringen? Lees het interview met projectleider Anne Moormann dat werd gepubliceerd via de nieuwsbrief van de gemeente Amsterdam.

Website gemeente Amsterdam, Professionals Sociaal Domein

Specialistische jeugdhulp is voor leerlingen in het speciaal onderwijs en hun ouders direct toegankelijk op school, sinds schooljaar 2018-2019. Wat zijn tot nu toe de ervaringen? En wat gebeurde er op het moment dat we met het coronavirus te maken kregen? Projectleider Anne Moormann (Altra) vertelt.

Dit is grote winst!

“We zijn net aan het derde schooljaar begonnen waarin op deze manier onderwijs en zorg samenwerken. Binnen Altra Onderwijs heb ik samen met mijn collega Chiara Timmermans deze nieuwe manier van werken gefaciliteerd en ondersteund.""De winst is dat de hulp veel dichter bij de kinderen is die het nodig hebben. Door de hulp in school te organiseren, komen ouders ook gemakkelijker de school in. Zo kunnen we meer met elkaar optrekken, sparren. Op school gebeurt veel, het is voor onze kinderen een veilige haven. Onnodig veel reizen – naar externe hulpverleners bijvoorbeeld – veroorzaakt vaak onrust. Eigenlijk zijn er alleen maar positieve ervaringen tot nu toe.”

Wat daar voor nodig is

“Hulpverlening binnen school organiseren, vergt veel van alle betrokkenen. We moesten onze organisatie deels anders inrichten. Onze schooldirecteuren moesten anders gaan werken. We moesten een integraal zorgteam vormen op de verschillende locaties. We voerden overleg met alle partijen, waaronder de gecontracteerde hulpaanbieders, in school. Stadsbreed zijn er een stuurgroep en een werkgroep SJSO operationeel waar Gemeente, Samenwerkingsverband en schoolbesturen samenkomen. Vanuit de werkgroep organiseren we jaarlijks een aantal bijeenkomsten die gericht zijn op het uitwisselen van kennis en ervaringen.”

Locaties en Toptrajecten

“Binnen Altra Onderwijs wordt SJSO ingezet op vier locaties: Altra College Centrum, Altra College Zuidoost, Altra College Bleichrodt en School2Care. We hebben nog een vijfde poot: Toptrajecten. Toptrajecten is een kortdurend intensief traject binnen het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Hierbij worden SJSO middelen ingezet om dreigende uitval in het reguliere voortgezet onderwijs te voorkomen. Hiermee zorgt een school ervoor dat een leerling die dreigt vast te lopen in het reguliere onderwijs weer verder kan, het liefst op de eigen school. Met extra zorg en tijdige interventies kunnen sommige kinderen het reguliere onderwijs blijven bezoeken.”

Dit vinden ouders, kinderen en docenten

“Op onze vier locaties hebben we de afgelopen tijd korte filmpjes gemaakt . We wilden graag onze kwalitatieve ervaringen met SJSO in beeld brengen, om de meerwaarde van deze aanpak te laten zien. Docenten, ouders, leerlingen zelf: niemand twijfelt over de winst en de noodzaak van SJSO. Veel ouders zien progressie bij hun kind. In veel gevallen is er rust gekomen. Het lijkt allemaal heel erg logisch. Deze zorg is intussen niet meer weg te denken uit het speciaal onderwijs.”

SJSO in tijden van Corona

“De samenwerking tussen verschillende partijen is de afgelopen maanden hechter geweest dan ooit. Hierdoor bleven al onze leerlingen in beeld. Het is ons gelukt om de continuïteit van het onderwijs en van de hulpverlening te waarborgen. In het regulier voortgezet onderwijs heeft Toptrajecten een belangrijke rol gespeeld bij het uitvoeren en organiseren van de noodopvang waar kwetsbare leerlingen werden opgevangen en begeleid. Het was heel waardevol om elkaar in deze tijden van crisis snel te vinden en vanuit deze samenwerking van betekenis te kunnen zijn voor de meest kwetsbare kinderen in de stad.”

Blik naar de toekomst

“Door corona zijn we nog flexibeler gaan werken dan wij al deden. Maar er zijn meer uitdagingen. Er wordt nu volop getest op corona en verdachte docenten en hulpverleners moeten thuis in quarantaine. Door beperkte beschikbaarheid van deze medewerkers is er helaas minder hulp toegankelijk. Daarnaast gaat er per 1 januari 2021 qua regelgeving voor kinderen uit de regiogemeenten het een en ander wijzigen en wordt SJSO vanaf augustus 2021 integraal onderdeel van de opdracht van de kernpartners voor specialistische jeugdhulp in Amsterdam. Wij willen natuurlijk alle positieve effecten voor onze leerlingen in de afgelopen jaren behouden. Beschikbare zorg voor alle leerlingen draagt bij aan optimale kansengelijkheid in het onderwijs. Het SJSO heeft zich intussen ruimschoots bewezen. Dit is de kwaliteit die we onze kinderen willen bieden.”