DSC 8809
TITEL

INTRO TEKST

Gelinckschool haalt jeugdzorg in huis

Vooraf investeren en niet achteraf repareren. Dat is het doel van het project dat van start is gegaan op de Gelinckschool Schiedam, waarbij de jeugdzorg in school is gehaald.

Gelinckschool haalt jeugdzorg in huis en daar heeft Lars baat bij

AD, Sandra Don, 13-05-2019

Vooraf investeren en niet achteraf repareren. Dat is het doel van het project dat van start is gegaan op de Gelinckschool Schiedam, waar kinderen met gedragsproblemen les krijgen.

Door een samenwerking met De Opvoedpoli heeft de school jeugdzorg in huis gehaald. Kinderen krijgen nu direct de juiste ondersteuning en dat onder schooltijd.

Yvonne, moeder van zoon Lars die in groep 6 zit, is er blij mee. ,,Mijn zoon heeft ODD, een gedragsstoornis’’, legt zij uit. ,,Hij heeft weinig geduld. Als Lars moet wachten, dan wordt zijn boosheid geprikkeld. Hij moet leren geduld te krijgen, prioriteiten te stellen. Speltherapie helpt hem daarbij.’’

Hoewel het nu steeds beter gaat omdat de mensen in zijn omgeving leren met zijn stoornis om te gaan, was het tot aan deze week lastig om Lars de juiste zorg – speltherapie – te geven. ,,De leerkracht was altijd het aanspreekpunt. Maar een docent kan niet alles oplossen, die is er vooral om les te geven. Ook voor ouders is dit project fijn, want wij hebben nu een ingang, iemand die je kunt aanspreken.’’

,,Een docent kan niet alles oplossen, die is er vooral om les te geven" - Yvonne, moeder van Lars

Kommer en kwel

Er bestaat vrijwel geen gemeente in Nederland die op de juiste manier weet om te gaan met de almaar toenemende kosten van de jeugdzorg. Ook in deze regio is het kommer en kwel, steden kampen met enorme tekorten, wachtlijsten lopen op. Stichting Horizon Jeugdzorg en Onderwijs probeert met een speciaal project die jeugdzorg op school aan te bieden, op één specifieke plek, kinderen hoeven er niet voor naar ‘buiten’.

Afgelopen week ging op de Schiedamse Gelinckschool een pilot van start, waarvoor door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, geld is vrijgemaakt. Door een samenwerking met De Opvoedpoli heeft de school vrijwel elke dag een specialist in huis die direct kan ingrijpen als er problemen ontstaan. De Opvoedpoli is bekwaam op het gebied van specialistische jeugdzorg.

Lars kan hierdoor zijn speltherapie gewoon op school krijgen, onder lestijd. Melissa Stuijfzand is orthopedagoog en werkt voor De Opvoedpoli. ,,Wij gaan hier op school zelfs een speciale spelkamer inrichten voor dit soort therapie’’, vertelt zij. ,,Ook kan daar psychomotorische therapie plaatsvinden, die kinderen laat bewegen. Het voordeel is nu dat wij bij problemen de klas in kunnen. Maar bijvoorbeeld ook een paar uur een leerling kunnen observeren, zowel in de klas als thuis.’’

Marjolein Triest, locatiedirecteur, is razend enthousiast over het project. ,,Het was zo frustrerend om te zien dat een kind iets nodig heeft, maar er niet bij kan. Uiteindelijk willen we allemaal het beste voor een kind, maar dat konden we niet bieden. Omdat er wachtlijsten zijn, omdat er geen potje met geld is of omdat onduidelijk is waar dat aan besteed wordt. Het voordeel van dit project is dat het hulpproces sneller op gang komt. We gaan nu preventief werken, zodat we niet achteraf hoeven te herstellen.’’

De Gelinckschool Schiedam heeft 84 leerlingen. Daarvan zitten er nu vier noodgedwongen thuis omdat hen niet de juiste begeleiding kon worden geboden.

Begin

,,Deze kinderen komen vaak in een vicieuze cirkel terecht’’, weet Marko Hemeler, bovenschools directeur van Horizon. ,,Hoe langer zij thuis zitten, hoe moeilijker het wordt om terug naar school te gaan. Gelukkig kunnen we door dit project met in elk geval een van de kinderen weer een begin maken. Een leerkracht kan niet alles oplossen, is ook geen behandelaar. Specifieke behandeling moet door specialisten worden geboden. Dat kunnen wij nu en dat is iets om trots op te zijn. Ik hoop dat dit artikel een voorbeeld kan zijn voor andere scholen. We moeten ophouden met naar elkaar te wijzen wie er verantwoordelijk is, maar zelf die handschoen oppakken.’’

De Gelinckschool Schiedam gaat nu met de specialisten van De Opvoedpoli de behoeftes van de kinderen in kaart brengen, stippelt Triest het pad voor de komende tijd uit. ,,Wij zetten absoluut een stap vooruit.’’