Horizon Kesper college low res 155
Kesper College

Introductie

Het Kesper College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. We verzorgen onderwijs voor leerlingen van 12 tot ongeveer 18 jaar.

Om deze content te tonen moeten we cookies plaatsen. of bekijk het op www.youtube.com/embed/H6d4QR7eVx0

Op het Kesper College kijken we anders naar het onderwijsproces. De leerling is bij ons leidend in zijn/haar eigen onderwijsproces en ontwikkeling. Het arrangement is erop gericht dat de leerling regie pakt over zijn eigen leven. De school wil dan ook het paradigma van 'de docent is leidend' veranderen in 'de leerling is leidend'. In dit ontwikkelproces wordt de leerling gesteund en gestimuleerd door docenten en ouders/opvoeders.

Het Kesper College is een Leader in me-school. Dat wil zeggen dat we werken volgens de 7 gewoonten van Covey. We vinden het belangrijk dat de docenten individueel onze doelen helder voor ogen hebben. Het Covey-gedrag is verankerd in de organisatie van de school en het onderwijsaanbod. De ouders krijgen eveneens de kans getraind te worden in het Covey-gedachtengoed om zo ambassadeur van de school te worden.

Doel
Het Kesper College verzorgt speciaal onderwijs voor ongeveer 200 leerlingen met internaliserende problematiek. Door het vakkenaanbod is de school zo ingericht dat leerlingen een volwaardig diploma kunnen halen via de route van het staatsexamen. Met hun diploma hebben leerlingen toegang tot het MBO, HBO en Universiteit. De lesmethoden zijn dan ook vergelijkbaar met het regulier onderwijs.

Onze leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen als gevolg van internaliserende stoornissen. De school wil leerlingen opleiden tot zelfstandigen individuen die zich staande kunnen houden in onze ingewikkelde maatschappij. Wij willen daarom leerlingen en ouders helpen om regisseur te worden van hun eigen leven. Hiervoor gebruiken wij de methode van de 'Leader in me', gebaseerd op de 7 gewoonten van Covey.

Onze afdelingen
De school heeft een kernafdeling en een afdeling met Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA).

Op de kernschool volgen leerlingen lessen bij vakdocenten in een 45 minuten rooster en wisselen daarbij van klas. De eerstejaarsklassen krijgen vakonderwijs in een eigen klas en leren gedurende het jaar hoe zij de lessen in andere klassen kunnen volgen. Leerlingen die gebruik maken van arrangementen hebben les in eigen klassen en gaan, zodra mogelijk, les volgen op de kernschool. Leerlingen hebben elke dag, aan het begin en einde van de dag, een mentormoment waarin zaken als eigen doelen, huiswerk en individuele gesprekken aan de orde kunnen komen. De school werkt met pedagogisch medewerkers die op verschillende wijzen ondersteunen. Dit varieert van implementatie van leerdoelen, benaderingswijze van leerlingen tot het ondersteunen in de klas of het geven van trainingen.

De Onderwijs Zorg Arrangementen biedt arrangementen aan leerlingen die nog niet kunnen deelnemen aan het volledige onderwijsprogramma van het Kesper College wat wordt aangeboden in de kernschool. Leerlingen kunnen binnen de OZA, in kleine stappen, steeds meer deel gaan uitmaken van het onderwijsproces. Er wordt intensief samengewerkt met de hulpverlening van de leerling. De arrangementen zijn tijdsgebonden. Het uiteindelijk doel van de OZA is om leerlingen weer volledig terug te plaatsen in de kernschool of om samen met de leerling en ouders/verzorgers een meer passende plek te vinden buiten het Kesper College.

De OZA bestaat uit vier onderdelen:

1. Contactteam
Onze medewerkers bezoeken leerlingen van het Kesper College die tijdelijk niet naar school kunnen thuis. Het doel hiervan is om het onderwijs op te bouwen en leerlingen voor te bereiden op de terugkeer naar school.

2. Oriëntatieklas
In deze klas bouwen leerlingen vanaf één uur per dag (minimaal 4 uur per week) hun onderwijs op school weer op. Er is veel tijd om te oriënteren op het toekomstperspectief van de leerling. Meestal wordt er een plan gemaakt om door te groeien in de zorgklas, trajectklas of kernschool. Af en toe zoeken we met elkaar naar een beter passende plek dan het Kesper College.

3. Zorgklas
In deze klas komen leerlingen minimaal 12,5 uur naar school en volgen de leerlingen naast school nog therapie of coaching. De leerlingen hebben hun toekomstperspectief al helder voor ogen en zijn (weer) goed geïntegreerd in het onderwijsprogramma. In deze klas bouwen leerlingen op naar vier volledige dagen per week.

4. Trajectklas
Deze klas richt zich op de opbouw van vier naar vijf dagen. Daarnaast is het doel van deze klas, om onder begeleiding op te bouwen in de kernschool. Het uiteindelijke doel van dit arrangement is de overstap naar de kernschool. Er is hiermee veel aandacht voor de ontwikkeling richting het (reguliere) vervolgonderwijs.

De OZA verschilt van de kernschool op de volgende gebieden:

 • Leerlingen worden geplaatst op grond van belastbaarheid en problematiek, er zitten hierdoor verschillende niveaus in één klas.
 • Het verblijf van een leerling in de OZA is tijdelijk.
 • In de OZA (klas) is er elke dag een mentor aanwezig die beschikbaar is voor ondersteuning van de leerlingen.
 • De leerlingen hebben een vast stamlokaal waar zij de hele dag verblijven. In sommige gevallen volgen zij lessen in één of twee andere lokalen.
 • Vakdocenten komen naar de OZA om les te geven in niveaugroepen.
 • De leerlingen hebben minder vaklessen dan in de kernschool en meer uren waarin zij begeleid kunnen werken aan hun schoolwerk.
 • De focus ligt in de OZA op het welzijn en de schoolopbouw van de leerling.Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VMBO-tl
 • Zorg en Welzijn
 • Economie
 • Techniek

jaargang 1 t/m 4

HAVO
 • Natuur en Techniek
 • Natuur en Gezondheid
 • Economie en Maatschappij

jaargang 1 t/m 5

VWO
 • Natuur en Techniek
 • Natuur en Gezondheid
 • Economie en Maatschappij

jaargang 1 t/m 6