VSO Kesper College 83
Kesper College

Introductie

Het Kesper College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. We verzorgen onderwijs voor leerlingen van 12 tot ongeveer 18 jaar.

Op het Kesper College kijken we anders naar het onderwijsproces. De leerling is bij ons leidend in zijn/haar eigen onderwijsproces en ontwikkeling. Het arrangement is erop gericht dat de leerling regie pakt over zijn eigen leven. De school wil dan ook het paradigma van 'de docent is leidend' veranderen in 'de leerling is leidend'. In dit ontwikkelproces wordt de leerling gesteund en gestimuleerd door docenten en ouders/opvoeders.

Het Kesper College is een Leader in me-school. Dat wil zeggen dat we werken volgens de 7 gewoonten van Covey. We vinden het belangrijk dat de docenten individueel onze doelen helder voor ogen hebben. Door middel van een interactieve oefening op een Slack line hebben de docenten een mission statement gemaakt, waardoor ze elk half jaar bespreken of hun gestelde doelen haalbaar zijn. Het Covey-gedrag is verankerd in de organisatie van de school en het onderwijsaanbod. De ouders krijgen eveneens de kans getraind te worden in het Covey-gedachtengoed om zo ambassadeur van de school te worden.

Onze klassen


De school heeft een kernafdeling en een afdeling met arrangementen. Op de kernschool volgen leerlingen lessen bij vakdocenten in een 45 minuten rooster en wisselen daarbij van klas. De eerstejaarsklassen krijgen vakonderwijs in een eigen klas en leren gedurende het jaar hoe zij de lessen in andere klassen kunnen volgen. Leerlingen die gebruik maken van arrangementen hebben les in eigen klassen en gaan, zodra mogelijk, les volgen op de kernschool. Leerlingen hebben elke dag, aan het begin en einde van de dag, een mentormoment waarin zaken als eigen doelen, huiswerk en individuele gesprekken aan de orde kunnen komen. De school werkt met pedagogisch medewerkers die op verschillende wijzen ondersteunen. Dit varieert van implementatie van leerdoelen, benaderingswijze van leerlingen tot het ondersteunen in de klas of het geven van trainingen.

Doel

Het Kesper College verzorgt speciaal onderwijs voor ongeveer 200 leerlingen met internaliserende problematiek. Door het vakkenaanbod is de school zo ingericht dat leerlingen een volwaardig diploma kunnen halen via de route van het staatsexamen. Met hun diploma hebben leerlingen toegang tot het MBO, HBO en Universiteit. De lesmethoden zijn dan ook vergelijkbaar met het regulier onderwijs.

Onze leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen als gevolg van internaliserende stoornissen. De school wil leerlingen opleiden tot zelfstandigen individuen die zich staande kunnen houden in onze ingewikkelde maatschappij. Wij willen daarom leerlingen en ouders helpen om regisseur te worden van hun eigen leven. Hiervoor gebruiken wij de methode van de 'Leader in me', gebaseerd op de 7 gewoonten van Covey.

Maak kennis met het Kesper College en bekijk deze video:

Kijk voor meer informatie in de schoolgids


Opleidingsniveaus

VMBO-tl
  • Zorg en Welzijn
  • Economie
  • Techniek

jaargang 1 t/m 4

HAVO
  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij

jaargang 1 t/m 5

VWO
  • Natuur en Techniek
  • Natuur en Gezondheid
  • Economie en Maatschappij

jaargang 1 t/m 6